Prosatekster

Edvard var en kreativ person. Han hadde ikke bare talent for maling, trearbeid, men  også en "forfatter i magen", noe etterlatenskapene hans viste. Et synopsis for en 6 binds romanserie hadde han liggende.

Han ønsket nok en avveksling fra sitt "vitenskapelige" forfatterskap, for å kunne skrive mer fritt og ikke etter oppsatte regler. Med hans glupske apetitt på litteratur, fra krim, gjennom tradisonell skjønnlitteratur, via poesi og filosofi, var han veldig godt rustet til også å kunne beherske det skrevne ord.

Noe prosa var ferdigskrevet, andre ting var bare såvidt påbegynt. Desverre hatet han PC, så det han etterlot seg er skrevet på en god gammeldags skrivemaskin. Etterhvert blir dette scannet og lagret digitalt her.
Så får dere ved selvsyn lest gjennom det han skreiv.

Edvard gjorde i 2000 ferdig det redaksjonelle arbeide i "Skokkelvikslekta", ei slektshistorie bygd på "onkel" Kolbjørn Valberg sine arbeider. I dette fyldige heftet gir han ei oppsummering av sine forfedres historie. Disse finner du nedenfor, bl.a. om sine foreldre, om sine besteforeldre og onkler og tanter.

Om sin mor Gunhild

Her gis ei oppsummering av sin mor Gunhild Pauline ("Gulle") sin historie.

Om sin mormor og morfar

 Mor Gunhilds foreldre på Li; Ingeborg og Gjert blir her omtalt

 

 

 

Om sin far Karl Ludvik Valberg


 

Her følger en fyldig historie om sin far Karl (Karel på Li) sin historie.

 

 

 

Om farfar Edvard Berg Wilhelm Jensen og hans barn


Her følger ei oppsummering av sin farfar Edvard Wilhelm Berg Jensen, hans kone Birgitte og litt om deres barns historie.

 

Over heier og hraun

Som tidligere Islandsfarer, gir Edvard her Landbrukstidsskriftet "Norden" sine lesere et innblikk i hva de kan møte når ferden går til Island sommeren 1977 i Norden-regi.

Les artikkelen (4/1977) her

Sagalandet med den harde "kvardagen"

Reisebrev fra Island, publisert i Landbrukstidsskriftet "Norden" nr. 9, 1976.

Les reisebrevet her

Reiser

I familien kjenner jeg ikke til en større "reiser" enn Edvard. Han mangler Fjerne Østen og Australia, men ellers har han vært mye rundt i jobbsammenheng og reiser av rent privat karakter. Her har Edvard skrevet en kort epistel om "utøvelsen av vår eldste virksomhet, omstreifingen".

Bud og verdinormer i myter og praksis

Her filosoferer Edvard over verdinormer sett i historisk og filosofisk lys. Han kommenterer også de ti bud, både på en dyp men også morsom måte.

 

 

Med Saab-kjørere til Beljas

På begynnelsen av 1970-tallet utgikk det en ekspedisjon fra Nordland til Finnmark.
Ekspedisjonsdeltakerne var Sedolf Nordgård, Bjarne, Tryggve, Eldar og Edvard,
alle med etternavnet Valberg (søskenbarn).
Rundt 1990 skrev Edvard ned denne epistelen for etterslekten.

Synopsis for romanserie i 6 bind


Her tas vi med i planene til Edvard for et 6-binds verk der handlingen er lagt til år 2500.
For de som har den nødvendige bakgrunn, kan dette være en mulighet for å ende opp som forfatter. Familien regner da med å få visse royalitis.

På Saltfjellet og i Saltens fjell

I 1987 følte Edvard seg i veien mens han var på ferie i Bodø og det ble forberedt bryllup mellom Kari og Karl Thomas. Da pakket han likesågodt "snippeska" og dro på en 10 dagers fottur på Saltfjellet.

Foto: Suliskongen følger med

Nordlands jordbruk - utvikling/avvikling (1) - ja eller nei (2)

I denne artikkelen, som ble presentert i «Norden» nr. 10 og 11 i 1972 sier Edvard: «Min intense bjeffing i den første artikkelen er ut fra denne problemstillingen et forsøk på å si fra i tide om de faktiske vanskeligheter vi står over for. Kunne en videre komme den moderne overtro og ønsketenking til livs slik at vi kunne ta opp problemene på et realistisk grunnlag, ville mye være vunnet».

Artikkelen hører til i et grenseland mellom prosa og faglig artikkel, og tas derfor her med på begge steder. I ettertidens lys, hadde han rett eller var han for pessimistisk? Har vi gjort noe med advarslene? Les artikkelen fra 1972 her

Skogsvei - lysløype

Hver gang en fra Vågønes måtte til skogteigen om vinteren for å stelle plantefeltet til gården som ligger innerst i Vågøvatnet, satte ivrige skiløpere seg i sving med å klage gjennom Nordlandsposten (eller Nordlands Framtid). Dette fløt engang helt over for Edvard som svarte i et leserbrev i januar 1974.

Les angrep og tilsvar her.

Hvordan få bedre avling?

Med dette spørsmålet, trolig fra Vesterålen Driftsplanring, svarer Edvard i en mer prosaform enn den tørre kjedelige faktaoppramsingen en er vant til fra forskerhold. Dette viser at han i tillegg til å forske på aktuelle og matnyttige spørsmål av betydning for bonden, også formidlet dette på en framifrå måte. Derfor tas dette strengt faglige notat med under prosadelen til Edvard.

Botanisering på øya Kulusuk


I 1975 var Edvard på Island/Grønland på en kongress i Nordiske Jorbruksforskeres Forening.
Hans møte med Grønland var tvilsomt spesielt oppbyggende for han. Han skrev en artikkel i Nordlandsposten 10.10.1975

Monte Cassinos hilsen

Edvard var i 1976 i Napoli med Bodø/Glimt, selvom han aldri var på fotballkamp på Aspmyra!
Her var han med på en utflukt til Monte Cassino. Han drar historiske linjer fra krigen og beskrever det restaurerte klosteret og kirken slik at en nesten får lyst til å besøke det en gang.

Utvikling, folkeflukt og framtid

Edvard påpeker i artikkelen de nesten uforståelige motsetningene i den politikken som føres i og overfor landsdelen. Artikkelen er informativ og klargjørende og vil nok få mange til å nikke og utbryte: "Aha, slik har jeg ikke tenkt på det før". Dette sto å lese i et inserat til en avis etter at artikkelen sto på trykk i tidsskriftet "Nord-Norsk Magasin" i 1988 med tema. "Det skal bo folk i Nord-Norge".
Artikkelen viste seg vel å være vel pessimistisk i ettertidens virkelighet, men den er ikke bortkasta å lese for å se linjene fra 60-tallet.

Argentinas jord

".. och med Pampas bakom seg nogra hundra grøna mil, dit kom jag ridande en afton i april for jag ville dansa tango" (E.Taube)
Etter sydende Rio og mer ordnet Buenos Aires gikk ferden ut på pampasen i Argentina, ei grasslette på størrelse med Frankrike.
Gauchoer, Evert Taube, Tango og utrolig fruktbart land imponerte den reisende Edvard fra Lofoten på tur via Samboronbon - inte långt från Rio del la Plata, mot Andesfjellene i vest.

Neste side


Når Island forandres


- forandres også en artikkel om jordbruk seg til en reiseskildring som i sin tur skuer ut i alskens ville digresjoner. Med disse ord starter Edvard Valberg sin artikkel om sitt første møte med Island. Han kunne Snorres Kongesagaer på rams, leste islandsk litteratur, så når han returnerte Bodø forsto vi at han hadde hatt en meget givende tur.
Trolig var dette en av de første av hans prosatekster -på godt og vondt.


Publisert: 01.03.12 19:25
Sist oppdatert: 29.03.12 09:48Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rdt og prv igjen.