Nordlands jordbruk - utvikling/avvikling (1) - ja eller nei (2)

Skrevet av Edvard Valberg

I denne artikkelen, som ble presentert i «Norden» nr. 10 og 11 i 1972 sier Edvard: «Min intense bjeffing i den første artikkelen er ut fra denne problemstillingen et forsøk på å si fra i tide om de faktiske vanskeligheter vi står over for. Kunne en videre komme den moderne overtro og ønsketenking til livs slik at vi kunne ta opp problemene på et realistisk grunnlag, ville mye være vunnet».

Artikkelen hører til i et grenseland mellom prosa og faglig artikkel, og tas derfor her med på begge steder. I ettertidens lys, hadde han rett eller var han for pessimistisk? Har vi gjort noe med advarslene? Les artikkelen fra 1972 herFeil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rdt og prv igjen.