Prosatekster

Edvard var en kreativ person. Han hadde ikke bare talent for maling, trearbeid, men  også en "forfatter i magen", noe etterlatenskapene hans viste. Et synopsis for en 6 binds romanserie hadde han liggende.

Han ønsket nok en avveksling fra sitt "vitenskapelige" forfatterskap, for å kunne skrive mer fritt og ikke etter oppsatte regler. Med hans glupske apetitt på litteratur, fra krim, gjennom tradisonell skjønnlitteratur, via poesi og filosofi, var han veldig godt rustet til også å kunne beherske det skrevne ord.

Noe prosa var ferdigskrevet, andre ting var bare såvidt påbegynt. Desverre hatet han PC, så det han etterlot seg er skrevet på en god gammeldags skrivemaskin. Etterhvert blir dette scannet og lagret digitalt her.
Så får dere ved selvsyn lest gjennom det han skreiv.

Edvard gjorde i 2000 ferdig det redaksjonelle arbeide i "Skokkelvikslekta", ei slektshistorie bygd på "onkel" Kolbjørn Valberg sine arbeider. I dette fyldige heftet gir han ei oppsummering av sine forfedres historie. Disse finner du nedenfor, bl.a. om sine foreldre, om sine besteforeldre og onkler og tanter.

Rio - til eksempel

En reise til Rio ga sterke inntrykk om en markedsøkonomi ute av styring, eller som han skriver :

"Rio er alt, fra feriedrømmenes blå paradis til et oppgradert og helt moderne helvete".

Rytmens løp - utvidet økonomibegrep

Poesi - det var ikke fremmed for Edvard. Hvor publiserer man sine poetiske vers når man er landbruksforsker- og byråkrat. Jo i Norden så klart (Landbrukstidsskrift for Nord-Norge).

Forrige side


Når Island forandres


- forandres også en artikkel om jordbruk seg til en reiseskildring som i sin tur skuer ut i alskens ville digresjoner. Med disse ord starter Edvard Valberg sin artikkel om sitt første møte med Island. Han kunne Snorres Kongesagaer på rams, leste islandsk litteratur, så når han returnerte Bodø forsto vi at han hadde hatt en meget givende tur.
Trolig var dette en av de første av hans prosatekster -på godt og vondt.


Publisert: 01.03.12 19:25
Sist oppdatert: 29.03.12 09:48Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rdt og prv igjen.