Edvard Gjermund Valberg, ble født på Li i Borge 6. august 1932. Han hadde to eldre søsken; Bergliot (1925) og Ingeborg (1920). Far Karl Ludvik Valberg (1889-1967) og mor Gunhild Pauline Valberg, født Li (1894-1978). Da Edvard ble født, var foreldrene etablert på Li, hvor de hadde fått utparsellert noe utmark som de ryddet og bygde opp småbruket "Nyheim" på. Våningshuset sto ferdig i 1929, og Karl var den første bureiser i gamle Borge kommune.

Haldis Gerd Valberg, født Eilertsen, ble født i Breivik i Hadsel 17. februar 1935. Hun var yngst (og tvilling med Klara) i søskenflokken på 8.Eva (1915), Gunnar (1917), Søren (1920), Arthur (1921), Else (1929) og Klara (1935-1968). Faren Paul Eilertsen døde da Haldis var 10 år i 1945. Moren Ane Eilertsen, født Gunnarsen, overdrog gården i Breivika til sønnen Søren, og selv bodde hun i ei lita kårstue på gården til hun måtte inn på sykehjem.Publisert: 01.03.12 07:51
Sist oppdatert: 23.04.12 12:36Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rdt og prv igjen.