Tida før Vågønes

 

Fra Li via folkehøgskole til landbruksskole og etablering av familie

Edvard sin oppvekst på Li har vi ikke mye om, annet enn at han som yngstemann med to søstre hhv. 7 og 12 år eldre var "minstebarnet".
Det var nok ikke rom for de store utsvevelsene i 30-åra og under krigen. Et lite bureisningsbruk krevde sitt og kastet ikke mye av seg. Far Karl sine ferdigheter innen snekring og som smed ga nok litt ekstra, men folk var generelt lite bemidlet, så inntekter utenom bruket var det så som så med.

Edvard måtte som 15-åring ut å tjene penger, og hva var mer nærliggende enn å mønstre på en fiskebåt? Løsningen ble "Iver Helt" med høvedsmann fra Handberget. Edvard ble hyret som "kokkgluint" vinteren 1947, men det ble med den ene vinteren på Lofotfiske og det fristet visst ikke til gjentagelse. I ettertid og i sitt voksne liv, var det aldri snakk om å skaffe seg fritidsbåt. Ikke en eneste knute  eller halvstikk fikk neste generasjon med seg fra sin far. Det var nok bestefar Edvard Jensen som ble den siste fiskeren i Valbergslekta.

Etter krigen fikk Edvard reise ut i verden, og den første turen gikk ikke lenger enn til Trondarnes Folkehøgskole, der han hadde et fint år. Han berettet selv om da han første gang fikk smake på is, som barn av i dag betrakter som en selvfølgelighet året rundt. Skolen hadde nok en god oppdragende virkning på gutten fra Li, og han fikk rikelige kulturelle impulser med seg herfra.

I 1950 begynte han sin landbruksutdannelse på Nordland Landbruksskole på Melbu. De var det siste kullet her, før skola flyttet over i helt nye lokaler på Kleiva i 1952. Som 19-åring i 1951 traff han Haldis som skulle bli hans følgesvenn for livet. Hun var bare 16 år og kom fra Breivika på nordsiden av Hadseløya. I 1953 forlovet Haldis og Edvard seg.

Sin førstegangstjeneste (og eneste militære tjeneste) gjennomførte Edvard i Luftforsvaret. Først rekruttskole på Trandum, før det bar nordover, nærmere bestemt til Vardøhus festning. I de dager hadde en 16 måneders tjenestid i Luftforsvaret. Kompensasjonen var at da var en ferdig og ikke måtte gjennomføre repetisjonsøvelser som i hæren. Da han returnerte med hurtigruta sørover etter endt tjeneste hadde han hatt på seg kongens klær for siste gang. 

Klikk på bildet for Lars Winnerbacks "Ingen soldat"

 

Etter endt militærtjeneste i Luftforsvaret, giftet Haldis og Edvard seg 4.januar 1955 i Vesterålen, antagelig uten den store festivitasen. Haldis var da høygravid og fødte sin førstefødte Gjert-Are 18 dager senere på Stokmarknes Sykehus.

Vi mangler detaljer fra denne perioden, noe vi håper på å få supplert fra slekt og venner som husker. Mer tekst og bilder til denne siden følger etterhvert.

 

"Stutekurset" på Hamar Katedralskole

Uten artium, ble det å ta et år på Hamar Katedralskole for å få nok formell kompetanse til å bli opptatt ved NLH på Ås.
Her traff Edvard mange i samme stilling som ble hans venner videre gjennom studier på Ås og i seinere yrkeskarriære.

 

De glade dager ved Norges Landbrukshøgskole på Ås fra 1956 - 1959

Selvom Edvard var småbarnspappa til to, og fikk sitt tredje barn på slutten av studietida, hadde han en "løylig" tid ved Ås. Mye takket være Haldis som holt fortet i Skogveiens små familieleiligheter.

 

Første jobb som sekretær i Nordland Bondelag 1959 -1962

Edvard fikk sin første jobb her etter Ås. Etterhvert fikk han innstallert familien i 2. etasje til venstre i Reinslettveien 40. Jobben medførte mye reising i Nordland. Vi barna vokste og trivdes godt i Bodø, som var en småby med bare rundt 10.000 innbyggere.

 

Herredsagronomtida i Lakselv i Finnmark 1962 - 1963

Med kombinert godsbåt som tok noen få passasjerer, bar det nordover med familien til ny jobb. Mye ruskevær på turen, var det en påkjenning for store og små. En del minner sitter igjen fra denne reisen, blant annet oppholdet i Tromsø. Det var spennende å reise med båt, men Haldis som aldri var noe særlig til å reise med båt, hadde det nok strevsomt med tre smårollinger som krevde sitt.

I Lakselv begynte Gjert-Are på skolen i 1962, og Kari fulgte opp i 1963, like før vi på nytt måtte følge familiefaren til ny jobb i Bodø.

 

 


Publisert: 01.03.12 19:22
Sist oppdatert: 04.04.12 11:55Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rdt og prv igjen.