Statens forsøksgård Vågønes

het den da familien kom flyttende hit fra Lakselv høsten 1963. Senere endret navnet seg til SFL - Statens forskingsstasjoner i Landbruk Vågønes, videre til  Planteforsk Vågønes og endelig til Bioforsk Vågønes.

 

På Vågønes kom vi en høstdag i 1963 fra Lakselv i Finnmark. Her hadde Edvard vært herredsagronom i Porsanger kommune, og overtok en stilling etter Marcus Pestalozzi som vitenskapelig assistent. Det var mye nytt for oss unger å forholde oss til, men her stortrivdes vi fra dag èn. Vi fikk leilighet i 2. etage over kontorene i gårdens hovedbygning.

Edvard gjorde sine første spede forsøk med sine kreative evner, og det første bilde han antagelig malte i olje var dette som viser hovedbygningen og deler av fjøset. På en fjelltopp i det fjerne skimtes Turisthytta.

 

 


Publisert: 01.03.12 19:22
Sist oppdatert: 02.03.12 14:32Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rdt og prv igjen.