Rytmens løp - utvidet økonomibegrep

Skrevet av Edvard Valberg

Poesi - det var ikke fremmed for Edvard. Hvor publiserer man sine poetiske vers når man er landbruksforsker- og byråkrat. Jo i Norden så klart (Landbrukstidsskrift for Nord-Norge).

Evige rytmer fra sol og hav

klinger med gjentatte slag

toner med livet, som landet gav

svinger med natt og dag.

Bølgene vasker ved holmer og skjær

fjærene fylles av flod.

Det ligger en rytme i fjell og vær

en rytme i liv og blod.

Vinteren vaklet for våren

på skaperens ordre «Bliv».

De skiftet noe med årene

men likevel var våren, den nye giv for liv.

Glidende inn i en sommertid

med susende gras og siv

summende fly ved en beitegrind

dotter med dis om en fjern tind.

Grødene bygget seg opp mot høst

næret i regnvåt jord.

Sangene stilnet med sprø røst,

en avskjed uten ord.

Dette er tiden og årets puls

sikker med alt på plass.

Livet og døden var alltid skuls.

Slik har det skiftet i tusen år

og livet var aldri lett

for de som i rytmene fikk sine kår.

De var ikke alltid mett.

De pløyde og sådde og elsket en vår

men slitet krevde sin rett.

Og vi som havnet på neste vakt.

Jo takk, vi har det bra.

Frigjort fra rytmen i all natur

kan vi leve det søte liv

og ete vårt brød - fjernt fra nød

Vi velger i velstand vår egen død.

Dette er lykken

forbrukerlykken

til soft musikk i stormagasiner.

Der kan vi foretrekke det beste

av 32 sorter toalettpapir.

Bare for å ta et eksempel.

Bestefar brukte Lofotposten.

Tenk å leve

uten TV

med detektimen og Grand Prix,

og all elendigheten ute i verden.

Nei, vi har det rett godt.

Hvis det ikke var for disse

vanvittige oljeprisene.

Uten sosial bilstøtte

blir vi nødt til å selge konebilen.

Det ligner ikke grisen i et oljeland

hvor unger må på daghiem og alle må på kurs.

Vi får jobbe mer

eller finne på noe lurt.

Privat eller offentlig.

Kildene kan umulig tørke inn i en

grotid

for sosiale kasus.

Hvis dette er tendensen

må vi stille på barrikadene

og kjempe mot hverandre.

Yrke mot yrke

landsdel mot landsdel.

Kjempe for bilene og Campingvogna

hyttene og sølvbestikket

helgedrammen og pils.

Alt som vi bruker vår tid til

Alt som vi kjøper og nyter.

Velferd og lykke.

Men noe kan ikke kjøpes

la det være trøsten i dag.

Den som har tid kan skape

og mennesker trives i lag.

Store og små har krav på

stunder av din dag.

Edvard Valberg 1981Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.