Timotei kan en så om høsten

Skrevet av Edvard Valberg

I en notis til Driftsringen (senere Forsøksringen, nå Norsk Landbruksrådgivning) i 1965 anbefaler han høstsåing av timotei i Nordland innen 10. august. Han anbefaler videre at en ikke bør så i tidsrommet 10.8. - 30.9.

Timotei kan en så om høsten, originalmanus til notis,Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rdt og prv igjen.