Stubbehøgder på timoteimark

Skrevet av Edvard Valberg

Ved omlegging av høstesystemet fra høyslått til siloslått, med 2 høstinger i veksttida har en i Nordland kunnet registrere en viss avlingssvikt tross sterkere gjødsling. Ut fra timoteiens plantefysiologi er det nye høsteregimet en forventet reaksjon.

Bildet viser gjenvekst med 2 ulike stubbehøgder foretatt i a.

Stubbehøgder på timoteimark, Landbrukstidsskriftet Norden nr. 13 1968Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rdt og prv igjen.