Sentralisert forskning i jord og plantekultur?

Skrevet av Edvard Valberg

Det ble ikke bare bedrevet forskning på Vågønes. På tidlig 70-tall forelå det en innstilling fra landbruksdepartementet ("Nordbø-innstillingen") som ville sentralisere forskningen og sanere Vågønes. Forskerne var også i innstillingen anbefalt fordelt mellom stasjonene i Tromsø og på Stjørdal. Dette skapte en masse støy i lokalaviser og Vågønes' stab kjempet en innbitt kamp for å få stasjonen til å overleve. De må ha gjort et grundig arbeid, for til tross for omorganiseringer over en årrekke i sekelskiftet, består Vågønes den dag i dag (2012). Nå er forskerne plassert på Mørkved i Universitetet Nordlands lokaliteter.

Dette var også den spede, men generelle oppstart av forsøksringene (nå Norsk Landbruksrådgivning). Disse var sponset av den amerikanske giganten som produserte cornflakes. Stiftelsen W.K, Kellogs Foundation bevilget kr. 725.000 for 4-årsperioden 1962 - 1966 til lokal forsøksvirksomhet, fortrinnsvis forsøksringene. Trinnvis gikk en over på midler over statsbudsjettet. I jordbruksavtalen 1970-1972 har L.dep. avsatt 500.000.- kroner i 1970 og 800.000.- kroner i 1971 til forsøksringene. I Nordland ble det en oppblomstring av slike ringer med god hjelp av fylkesagronom Iver Hersoug på siste del av 1970-tallet.

Her kan du lese Edvard Valbergs "forsvars-manus" , sirlig korrekturlest av forskingsleder Kåre Retvedt.

Du kan også se hva som florerte i avisene Nordlands Framtid og Nordlandsposten i mars-dagene i 1971.Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rdt og prv igjen.