Planteforedling ved Statens forsøksgard Vågønes

Skrevet av Edvard Valberg

Foredlingsarbeidet ved Statens forsøksgard Vågønes i Bodø, ble tatt opp i 1928. Med unntak av en periode under krigen, er arbeidet holdt i gang i et jamt omfang fram til i dag. Dette skrev Edvard Valberg 30. september 1964.

Artikkelen gir ei oversikt over arbeidet innen planteforedling som foregikk på Vågønes i en periode på 40-50 år. Dette ble publisert i "Acta Agriculturea" Vol. XIV 1965 med redaktør H. Wexselsen. Les originalmanuset her.Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rdt og prv igjen.