Ny giv for graset

Skrevet av Edvard Valberg

Edvard sendte dette inseratet til Norsk Landbruk i 1965 på bakgrunn av en artikkel her med samme tittel. Han drar i tvil konklusjonene, og mente disse under nord-norske forhold hadde en meget begrenset gyldighet. Han skriver til slutt: ".... alt synes å peke i retning av en ny giv på engbrukets område. En må da bare huske på at vi ennå nytter den gamle kortstokken".

Ny giv for engbruket, Norsk Landbruk 1965 originalmanus.Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rdt og prv igjen.