Kortvarig raigras

Skrevet av Edvard Valberg

Kortvarig raigras med lovende egenskaper som beite- og silovekst. De kortvarige raigrastyper har evne til svært rask gjenvekst. De kan gi store avlinger av god kvalitet, også under våre klimatiske forhold. Men vekstene overvintrer ikke - og de må derfor dyrkingsteknisk behandles som grønnfòrvekster i likhet med f. eks. fòrraps.

Som vi ser er en tidlig på 60-tallet også opptatt av raigras som fòrvekst. Råd anno 2012 er imidlertid annerledes, da sorts- og artsmateriellet har utviklet seg til det bedre bl.a. med tanke på overvintring. En viss rolle har også klimaendringer bidratt, slik at vi på de beste strøk får til ei bra overvintring med raigras, såvel 2-årig som flerårig (Gjert-Are Valbergs anmerkning).

Denne artikkelen om raigras var publisert i Landbrukstidsskriftet "Norden" nr. 4 1966, og kan leses her:

Kortvarig raigrasFeil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rdt og prv igjen.