Grovfordyrking: vilkår, planlegging og organisasjon

Skrevet av Edvard Valberg

Hvorfor er det tale om krise i nord-norsk jordbruk når mjølkemengden pr. ku stadig stiger, når arbeidsforbruket pr. liter produsert melk stadig minker og når vi kan produsere stadig mer melk på arealer i USA og i brede bygder? I denne artikkelen spør Edvard Valberg videre om hvorfor vi ikke produserer tilstrekkelig mengder grovfor når økonomiske kalkyler klart viser at lønnsevnen følger avlingsnivået i gode og onde år?

Les artikkelen publisert i landbrukstidsskriftet "Norden" nr. 9 1975Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rdt og prv igjen.