Gjenlegg til timoteieng i Nordland

Skrevet av Edvard Valberg

Rimelige driftsmidler og større redskap og utstyr fører ifølge Edvard Valberg til en "modernisert utgave av steinalderdrift". I denne artikkelen i Norsk Landbruk nr. 7 1971 gis det råd om såmåte, gjenleggstid, gjødsling og dekkvekst på bakgrunn av gjennomførte forsøk i Nordland.

Les

Gjenlegg av timoteieng i Nordland, særtrykk av Norsk Landbruk nr. 7, 1971.Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rdt og prv igjen.