Forsøk med ulike vårkornarter i Nordland fylke 1962 - 1974

Skrevet av Edvard Valberg

I meldinga er det lagt fram resultater fra 13 forsøk På Statens forskingsstasjon Vågønes i årene 1962-1974 med vårkornartene seks- og toradsbygg, havre, rug og hvete. AlIe feltene har ligget på sandjord som ved langvarig tørke kunne bli utsatt for tørkeskader. I alle forsøkene har en nyttet de tidligste sortene som var tilgjengelige, henholdsvis ‘Nordlys’ og ‘Arla’ bygg, ‘Pol’ havre, ‘Vågønes’ rug og ‘Snøgg II’ hvete.

 

Meldinga er gjengitt i "Forskning og forsøk i landbruket", Bind 27, 1976.

Forsøk med ulike vårkornarter i Nordland fylke 1962 - 1974 kan du lese her.Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rdt og prv igjen.