Forsøk med timotei i Nordland fylke 1952 - 1971

Skrevet av Edvard Valberg

Meldinga omfatter resultater fra 56 forsøk med timotei. Forsøkene er utført i Nordland. fra 1952 til 1972. Forsøkene tok sikte På å sammenligne timoteisorter ved forskjellig høsteintensitet og ved forskjellige høstetider for 1. slått. Videre er sortsrelasjonene undersøkt i forhold til jordart og gjødsling. Nytt foredlingsmateriale ble sammenlignet med de gamle sortene. I begrenset utstrekning er det utført kjemiske undersøkelser og in vitro fordøyelighetsundersøkelser av materialet.

Det framgår av resultatene at mønstret en har fulgt i oppformeringen av ‘Bodin’ timotei, med frøavl på Østlandet i en og til dels to generasjoner, ikke har føtt til merkbare endringer av sorten.

Meldinga finnes i "Forskning og forsøk i landbruket", Bind 26, 1974:

Forsøk med timotei i Nordland fylke 1952 - 1971Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rdt og prv igjen.