Forsøk med sorter av bygg og havre i Nordland 1962 - 1974

Skrevet av Edvard Valberg

Meldinga omfatter resultater fra 36 byggforsøk og 20 havreforsøk som er utført i Nordland fra 1962 til 1974. Av disse forsøkene ble 31 utført på Statens forskingsstasjon Vågønes, 19 på Statens forskingsstasjon Tjøtta og 6 forsøk hos gardbrukere på Helgeland. Alle feltene på Vågønes var utlagt på sandjord, men på Tjøtta var feltene utlagt på moldrikere jord som ofte var blanda med skjellsand.

Meldinga er gjengitt i "Forskning og forsøk i landbruket", Bind 27, 1976.

Forsøk med sorter av bygg og havre i Nordland 1962 - 1974 kan lastes ned her.Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rdt og prv igjen.