Forsøk med kløver i Nordland fylke

Skrevet av Edvard Valberg

Meldinga omfatter resultatene fra 34 forsøksfelter med kløver, utført i Nordland fylke i årene 1955-1967. Hensikten med forsøkene var til dels å skaffe opplysninger om dyrkingsverdien av ulike arter og sorter under nord-norske forhold, og til dels prøving av forsøksgardens foredlingsmateriale i praktisk målestokk.

Resultatene viser klart og entydig at av belgvekstene er det rødkløver som kan være av interesse i Nordland. Luserne og alsikekløver har på grunn av svært dårlig overvintringsevne ingen aktualitet i landsdelen.

Resultatene er publisert i "Forsking og forsøk i landbruket", Bind 23, 1972 - Forsøk med kløver i Nordland fylke.Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rdt og prv igjen.