Det går nedover

Skrevet av Edvard Valberg

Edvard Valberg var ikke spesielt positiv til utviklinga i landbruket. I denne artikkelen tar han for seg denne utviklinga etter en leder i Norden nr. 22/23 i 1972. Denne gjengis bak artikkelen.
Likeledes gjengis to tilsvar på artikkelen av Gudmund Grytøyr og Arthur Furfjord.
Som spåmann var ikke Edvard helt presis, men da skal det også sies at landbruket fløt på opptrappingsvedtaket fra 1975 til tidlig på 80-tallet. Antall bruk har sunket betydelig de siste årene, med ei halvering i Nordland på de siste 10 år. I dag (i 2012) er vi nede på det antydede nivå i antall produksjonsenheter. Les selv og bedøm om problemene er riktig beskrevet og om de har gyldighet i dag.

Les artikkelen med leder og de to innsendte svarFeil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rdt og prv igjen.