Aktuelle grasarter

Skrevet av Edvard Valberg

Her beskrives grundig de to viktigste grasartene i eng- og beitedyrkinga; timotei og engsvingel. Den noe spesielle vegetative veksten til timotei er beskrevet godt her. I og med denne botaniske sære voksemåte til gras å være, bør en være klar over konsekvensene ved spesielle driftsmessige løsninger for at timoteien ikke skal tynnes for raskt ut av enga.

Denne artikkelen sto presentert Landbrukstidsskriftet Norden, nr. 4, 5, 6 og 7 i 1975.

Last ned PDF av artikkelsærtrykket Aktuelle grasarter.Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rdt og prv igjen.